Jak twoje nastawienie wpływa na zdrowienie [Sylwia Pogorzelska (human story)]

Sylwia Pogorzelska (human story)

89.00

/ / .

Wywiad zawiera:

  • Jak zgłębić potęgę podświadomości, by zrozumieć dlaczego chorujemy. W leczeniu ważne jest zaufanie, ale to zaufanie zaczyna się od nas samych.
  • Jak nasze myśli i emocje wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne?
  • Jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć moc wpływu na zdrowie?
  • Jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami podczas procesu zdrowienia?
  • Jak głębiej eksplorować naszą wewnętrzną moc i przekonywać się, że jesteśmy w stanie wpływać na swój proces zdrowienia?

Nasze zdrowie jest całościowym doświadczeniem, w którym jesteśmy aktywnymi uczestnikami.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.